UPD COVID-19 Bulletin

Home COVID-19 Info  UPD Initiatives   Donate   Hotlines 
Bulletin Advisories   UP Memos   Learn Online   MECQ Guidelines


Mayroong 83 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Mayo 6. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Ipinapaalala sa lahat na doblehin natin ang pag-iingat upang patuloy na maibaba ang bilang ng mga aktibong kaso. Tandaan natin na ang laban kontra COVID-19 at sa ibang variants nito ay hindi pa tapos.

Huwag nating ibababa ang ating mga depensa sa lahat ng oras. Mahigpit pa ring sundin ang mga pangkalusugang protokol – magsuot ng face mask at face shield, ugaliing maghugas ng mga kamay at panatilihin ang physical distancing nang hindi bababa sa dalawang metro ang layo. Iwasan muna ang pag-uumpukan o gathering. Manatili sa tahanan at lumabas lang kung talagang kailangan.

Pangalagaan natin ang ating mga sarili at mga mahal sa buhay.

Sa ating pagtutulungan at pagkakaisa, kaya nating lampasan ang COVID-19.

 


UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UPD-Bulletin-2021-3

UPD-Bulletin-2021-3

UPD-Bulletin-2021-2

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UPD-Bulletin-2020-35

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UPD-Bulletin-2020-34

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

MEMORANDUM BLG. FRN-20-058

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UPD-Bulletin-2020-33

UPD-Bulletin-2020-32

UPD-Bulletin-2020-31

UPD-Bulletin-2020-30.2

UPD-Bulletin-2020-30

UPD-Bulletin-2020-29

UPD-Bulletin-2020-28

UPD-Bulletin-2020-27

UPD-Announcement-2020-s.8

UPD-Bulletin-2020-26

UPD-Bulletin-2020-25

UPD-Bulletin-2020-24

UPD-Bulletin-2020-23

UPD-Bulletin-2020-22

UPD-Bulletin-2020-21

UPD-Bulletin-2020-20

UPD-Bulletin-2020-19

UPD-Bulletin-2020-18

UPD-Bulletin-2020-17

UPD Bulletin 2020-16

UPD Bulletin 2020-15

UPD Bulletin 2020-14

UPD Bulletin 2020-13

UPD Bulletin 2020-12

UPD Bulletin 2020-11

UPD Bulletin 2020-10

UPD Bulletin 2020-8

UPD Bulletin 2020-7

UPD Bulletin 2020-6.2

UPD Bulletin 2020-6

UPD Bulletin 2020-5

UPD Bulletin 2020-4

UPD Bulletin 2020-3

UPD Bulletin 2020-2

UPD Bulletin 2020-1

 

Posted: April 6, 2020 11:11