UPD COVID-19 Bulletin

Home COVID-19 Info  UPD Initiatives   Donate   Hotlines 
Bulletin Advisories   UP Memos   Learn Online   Post-ECQ 

UPD-Bulletin-2020-22

Alinsunod sa anunsiyo na ang National Capital Region ay isasailalim na sa General Community Quarantine (GCQ), sisimulan na ng UP Diliman ang pagpapatupad ng post-ECQ guidelines (o mga alituntunin pagkatapos ng ECQ) na ipinalabas sa pamamagitan ng Administrative Order No. FRN-20-052 (http://upd.edu.ph/post-ecq/).

Pinapayuhan ang lahat ng tagapangulo ng mga yunit na magpatupad ng mga angkop na alituntunin sa kani-kanilang yunit, alinsunod sa Post-ECQ Guidelines ng UPD at ng GCQ Guidelines ng pambansang pamahalaan.

Pakitandaan na sa unang linggo ng GCQ, ang mga pangunahing kawani na nakatira sa loob ng kampus o iyung mayroong mga sariling sasakyan lamang ang maaaring pumasok sa trabaho.

Pinapayuhan namin ang lahat na patuloy gawin ang mga itinakdang hakbang pangkalusugan: ang mandatoryong pagsusuot ng mga mask, paghuhugas ng kamay, mahigpit na pagpapatupad ng pisikal na pagdidistansiya at tamang paraan ng pag-ubo.

 


UPD-Bulletin-2020-21

UPD-Bulletin-2020-20

UPD-Bulletin-2020-19

UPD-Bulletin-2020-19

UPD-Bulletin-2020-17

UPD Bulletin 2020-16

UPD Bulletin 2020-15

UPD Bulletin 2020-14

UPD Bulletin 2020-13

UPD Bulletin 2020-12

UPD Bulletin 2020-11

UPD Bulletin 2020-10

UPD Bulletin 2020-8

UPD Bulletin 2020-7

UPD Bulletin 2020-6.2

UPD Bulletin 2020-6

UPD Bulletin 2020-5

UPD Bulletin 2020-4

UPD Bulletin 2020-3

UPD Bulletin 2020-2

UPD Bulletin 2020-1

 

Posted: April 6, 2020 11:11