Tatag UP

UPD COVID-19 Bulletin

Home COVID-19 Info  UPD Initiatives   Donate   Hotlines 
Bulletin Advisories   UP Memos   Learn Online   MECQ Guidelines

Ngayong Nobyembre 11, mayroong 10 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Upang ang bilang ng mga kaso ay patuloy na bumaba, mariing ipinapaalala sa lahat na patuloy na sundin ang mga pangunahing pangkalusugang protokol. Mahigpit ding inirerekomenda ang pagpapabakuna bilang dagdag na proteksyon laban sa peligrong dulot ng COVID-19.

 


UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UPD-Bulletin-2021-3

UPD-Bulletin-2021-3

UPD-Bulletin-2021-2

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UPD-Bulletin-2020-35

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UPD-Bulletin-2020-34

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

MEMORANDUM BLG. FRN-20-058

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

UPD-Bulletin-2020-33

UPD-Bulletin-2020-32

UPD-Bulletin-2020-31

UPD-Bulletin-2020-30.2

UPD-Bulletin-2020-30

UPD-Bulletin-2020-29

UPD-Bulletin-2020-28

UPD-Bulletin-2020-27

UPD-Announcement-2020-s.8

UPD-Bulletin-2020-26

UPD-Bulletin-2020-25

UPD-Bulletin-2020-24

UPD-Bulletin-2020-23

UPD-Bulletin-2020-22

UPD-Bulletin-2020-21

UPD-Bulletin-2020-20

UPD-Bulletin-2020-19

UPD-Bulletin-2020-18

UPD-Bulletin-2020-17

UPD Bulletin 2020-16

UPD Bulletin 2020-15

UPD Bulletin 2020-14

UPD Bulletin 2020-13

UPD Bulletin 2020-12

UPD Bulletin 2020-11

UPD Bulletin 2020-10

UPD Bulletin 2020-8

UPD Bulletin 2020-7

UPD Bulletin 2020-6.2

UPD Bulletin 2020-6

UPD Bulletin 2020-5

UPD Bulletin 2020-4

UPD Bulletin 2020-3

UPD Bulletin 2020-2

UPD Bulletin 2020-1