Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (October 21, 2021)

Mayroong 31 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Oktubre 21. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Upang mapababa pa nang husto ang mga aktibong kaso sa ating komunidad, panatilihing nakataas ang ating mga depensa. Patuloy nating sundin ang mga ipinatutupad ng mga eksperto na pangkalusugang protokol at magpabakuna bilang dagdag na proteksyon.