Campus

“Sigasig,” mga pagtugon sa pandemya pinarangalan

June 27, 2022
Dalawang inisyatiba at tatlong organisasyon ang pinarangalan sa “Sigasig: Seremonya ng Pagbubukas ng Linggo ng Parangal 2022” (“Sigasig”) nitong Hunyo 20 para sa kanilang mga kontribusyon sa UP Diliman (UPD) sa panahon ng pandemya. Entablado ng “Sigasig.” Larawang kuha ni Jerald DJ. Caranza, UPDIO Ang “Sigasig” ang unang araw ng UPD Linggo ng Parangal 2022 (LnP 2022), at siya ring tema ng seremonya. Samantala, “kaMULATan” ang tema ng LnP 2022. Ang dalawang inisyatibang kinilala ang kontribusyon sa komunidad sa panahon ng pandemya ay ang Silungang Molave at ang Bakunahan sa UPD. Ang tatlong organisasyong tumulong sa UPD sa panahon ng pandemya ay ang UP School of Statistics Student Council (STAT SC), UP Workers’ Alliance, at Kariton ng Maralita Network. “Noong nakaraang taon, sa araw rin ng Linggo ng Parangal, ay aking sinabing ang Unibersidad ng Pilipinas ay dapat nating ituring bilang isang moog,” panimula ng mensahe ni Tsanselor Fidel R. Nemenzo na binasa ni Bise Tsanselor para sa mga Gawaing Akademiko Ma. Theresa T. Payongayong. Mga kinatawan ng Silungang Molave kasama sina Payongayong (dulong kaliwa) at Bawagan (dulong kanan). Larawang kuha ni Jefferson Villacruz, UPDIO “Naituturing na tayo ngayon sa isang lipunang nilalason gamit ang opium ng disimpormasyon. Sa katunayan, hindi lamang binabago ang ating kasaysayan ngunit lantaran nang binubura ang katotohanan at ang ating pambansang alaala. Sa gitna ng mga suliraning ito, ngayon higit kailanman, ay kinakailangang magsilbing moog ng kamulatan ang pamantasan. Kinakailangan nating maging masigasig upang patuloy na luminang ng mga mag-aaral, pag-aaral, programa, at inisyatibang naka-angkla sa diwa at adhikang mapagmulat at nagmumulat sa hanay ng lipunang Pilipino,” ayon sa mensahe ni Nemenzo. Nagsilbing pansamantalang isolation facility ng mga kasapi ng komunidad ng UPD na hindi kayang mag-self-quarantine ang Silungang Molave mula Agosto 2020 hanggang Disyembre 2021, at nakapaglingkod ito sa 753 katao. Pinangasiwaan ito ng UP Health Service. Ang mga kinatawan ng Silungang Molave na tumanggap ng plake at salaping gantimpala ay sina Dr. Oliva S. Basuel, Dr. Aliza M. Pangaibat, Imee Mauhay, at Grace Santos. Mga kinatawan ng Bakunahan sa UPD kasama sina Payongayong (dulong kaliwa) at Bawagan (dulong kanan). Larawang kuha ni Jefferson Villacruz, UPDIO Ang Bakunahan sa UPD ay isang inisyatiba ng UPD, sa pakikipagtulungan sa Kagawaran ng Kalusugan at pamahalaang lokal ng Lungsod Quezon. Ang programang ito ay nakapagturok ng kabuuang 37,072 bakuna (16,254 na first dose, 15,786 na second dose, at 5,032 booster shot). Ang mga tagapangasiwa ng Bakunahan sa UPD na sina Maria Dulce F. Natividad, PhD at Dr. Alfred H. Tengonciang, kasama sina Jacob Obinguar at Lauro Reyes, ang tumanggap ng plake at salaping gantimpala. Sa pamamagitan ng proyektong AssiSTAT, tinulungan ng STAT SC ang mga kasapi ng…
Campus

kaMULATan: Linggo ng Parangal 2022

June 16, 2022
Sama-sama nating tunghayan ang 2021 Parangal at Pagkilala para sa mga Kawani at Retirado ng Unibersidad ng Pilipinas (UP) ngayong hapon, Hunyo 23, bilang pagpapahalaga at pasasalamat sa mga natatanging kawani, retirado, at mga tanggapan na lubusang nag-alay at patuloy na nag-aalay ng kanilang buong kakayahan sa pagtaguyod ng adhikain ng Unibersidad. Mapapanood din ito nang live sa YouTube channel nito (https://www.youtube.com/c/UniversityofthePhilippinesDilimanOfficial) at Facebook page nito (https://www.facebook.com/OfficialUPDiliman). PALATUNTUNAN Pambansang Awit UP Concert Chorus Pagbati Prop. Adeline A. Pacia, MTM Bise Tsanselor para sa Administrasyon Pagkilala sa mga Natatanging Galing, Utak, Puso, at Dangal (Galing UPD) Gawad Paglilingkod (40 Taon ng Paglilingkod) Prop. Augustus C. Resurreccion, PhD Direktor, Opisina ng Pagpapaunlad ng Yamang-Tao Paggawad ng Natatanging Galing 2021 (Pagkilala sa Pinakamahusay na Yunit/Pangkat) Pahatid Mensahe para sa mga Retirado, Gawad Paglilingkod at Galing UPD Awardees Fidel R. Nemenzo, DSc Tsanselor, UP Diliman Paggawad ng Katibayan ng Pagkilala sa mga Retiradong Fakulti na Naging Opisyal ng Unibersidad Paggawad ng Natatanging Utak 2021 (Pagkilala sa Inobasyon at Tuklas Tipid) Natatanging Bilang UP Symphonic Orchestra Paggawad ng Natatanging Puso 2021 (Pagkilala sa Inspirasyon at Husay Kagalingan) Paggawad ng Katibayan ng Pagkilala sa mga Retirado ng Unibersidad Research, Extension, andProfessional Staff Faculty Administratibong Kawani Paggawad ng Natatanging Dangal 2021 (Pagkilalapara sa Pinakamahusay na Kawani) Pangwakas na Pananalita Prop. Ma. Theresa T. Payongayong, PhD Bise Tsanselor para sa mga Gawaing Akademiko UP Naming Mahal UP Singing Ambassadors Tagapagpadaloy Bb. Zen Hernandez Kikilalanin at bibigyang-pugay ang mga pararangalang kasapi ng komunidad ng UP Diliman (UPD) sa Linggo ng Parangal (LnP) 2022 na gaganapin simula Hunyo 20 hanggang 24. Ang taunang LnP ay pagkilala sa mga guro, mananaliksik, kawani, mag-aaral, programang pang-ekstensiyon, at organisasyong pangmag-aaral na naghatid ng karangalan, nagpamalas ng kahusayan, at naghandog ng mga natatanging ambag para sa kapakanan ng Pamantasan, publiko, at sambayanang Pilipino. Bibigyang-pugay rin ang paglilingkod ng yamang-tao ng Unibersidad at ang internasyonal na komunidad ng UPD. Ang mga palatuntunan para sa LnP ay birtuwal na masasaksihan sa pamamagitan ng livestream sa website ng UPD (https://upd.edu.ph/linggo-ng-parangal-2022/) at YouTube channel nito (https://www.youtube.com/c/UniversityofthePhilippinesDilimanOfficial). Ngayong…

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (June 23, 2022)

June 23, 2022
Mayroong limang aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Hunyo 23 batay sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force. Hinihikayat ang lahat na mag-ingat at patuloy na sundin ang mga pangkalusugang protokol. Sa… Read More

Publications