Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (17 November 2022)

Ngayong Nobyembre 17, mayroong dalawang aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus batay sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Pinapaalala sa lahat na patuloy pa ring sundin ang mga pangkalusugang protokol bilang proteksyon laban sa COVID-19. Sa mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng mga booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna.