Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (September 23, 2021)

Mayroong 141 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Setyembre 23. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Para sa ating kaligtasan, panatilihing nakataas ang ating mga depensa at huwag kaligtaang sundin ang mga pangkalusugang protokol. Makipag-ugnayan din sa inyong lokal na pamahalaan hinggil sa pagpapabakuna. Tiyakin ding kumukuha tayo ng impormasyon mula lamang sa mga eksperto.