Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (September 16, 2021)


Ngayong Setyembre 16, mayroong 158 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Sa muling pagtaas ng bilang ng mga aktibong kaso ngayong linggo mula sa 91 noong nakaraan, mariing ipinapaalala sa lahat na doblehin ang pag-iingat at mahigpit na sundin ang mga pangkalusugang protokol. Makipag-ugnayan din sa inyong lokal na pamahalaan hinggil sa pagpapabakuna. Tiyakin ding kumukuha tayo ng impormasyon mula lamang sa mga eksperto.