Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (October 7, 2021)

Mayroong 103 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Oktubre 7. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Muling tumaas ang bilang ng mga aktibong kaso ngayong linggo mula sa 98 noong nakaraan. Pinapaalalahanan ang lahat na pangalagaan nang husto ang kalusugan at huwag kaligtaang sumunod sa mga ipinatutupad ng mga eksperto na pangkalusugang protokol at alituntunin upang makaiwas sa panganib na dulot ng COVID-19 at ng ibang variants nito.