Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

Mayroong kasalukuyang 80 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Oktubre 1. Makikita sa mapang kasama ng stats report ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso. Ang mapa ay gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force. Para sa ibang detalye, tingnan ang infographics ng UPD COVID-19 TF dito.

Manatili tayong maging maingat para mapababa ang bilang ng mga aktibong kaso. Patuloy na sumunod sa mga protokol pangkalusugan – magsuot ng face mask at face shield, maglinis ng kamay at panatilihin ang physical distancing.


as of Oct. 1, 2020