Notices

UPD Bulletin 2020-4

Home COVID-19 Info  UPD Initiatives   Donate   Hotlines 
Bulletin Advisories   UP Memos   Learn Online   MECQ Guidelines 

UPD Bulletin 2020-4

Ang UP Diliman ay lumipat na sa online na sistema ng pag-aaral.

Tinatawagan ang lahat ng kasapi ng fakulti na ipagbigay-alam sa kanilang mga estudyante ang tungkol sa paglipat ng klase sa online.

Kasalukuyan naming tinitipon ang mga impormasyon tungkol sa mga estudyante na may limitadong access sa internet at nagsasagawa ng mga mekanismo upang tugunan ito.

Samantala, siyasatin at pag-aralan muna ang Alternative Modes of Learning gaya ng paggamit ng e-mail upang makuha ang mga materyales at mai-upload ang mga pangangailangang pang-akademiko.

Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa pagkaklase sa online, mangyari lamang na sumangguni sa link tungkol sa Academic Contingencies: https://upd.edu.ph/academic-contingencies.