Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (August 26, 2021)

Mayroong 56 na aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Agosto 26. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Hinihikayat ang lahat na magpabakuna upang magkaroon ng dagdag na proteksyon laban sa COVID-19. Makipag-ugnayan lamang sa inyong local government unit o barangay hinggil sa pagpaparehistro upang mabigyan ng iskedyul sa pagpapabakuna. Tiyakin din nating kumukuha tayo ng impormasyon mula lamang sa mga eksperto.