Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (October 14, 2021)

Ngayong Oktubre 14, mayroong 93 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Upang makamit ang hangaring mas mapababa pa ang bilang ng mga aktibong kaso sa komunidad, maging mas masigasig tayong lahat sa pagsunod sa mga ipinatutupad ng mga eksperto na pangkalusugang protokol at magpabakuna bilang dagdag na proteksyon laban sa panganib na dulot ng COVID-19 at ng ibang variants nito.