Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (September 30, 2021)

Ngayong Setyembre 30, mayroong 98 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Mariin pa ring ipinapaalala sa lahat na ibayong pag-iingat ang kinakailangan upang lalo pang maibaba ang bilang ng mga aktibong kaso sa komunidad. Hinihikayat ang lahat na sundin ang mga pangkalusugang protokol. Makipag-ugnayan din sa inyong lokal na pamahalaan hinggil sa pagpapabakuna. Tiyakin ding kumukuha tayo ng impormasyon mula lamang sa mga eksperto.