UPD-Bulletin-2020-8

Home COVID-19 Info  UPD Initiatives   Donate   Hotlines 
Bulletin Advisories   UP Memos   Learn Online   Post-ECQ 

UPD-Bulletin-2020-8

Upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga kasapi ng komunidad ng UP Diliman, narito ang Directory ng Emergency Hotlines at iba pang mga impormasyon at mahahalagang serbisyo na maaari ninyong kontakin sa panahon ng Enhanced Community Quarantine.

Posted: March 22, 2020 13:33