Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report as of November 12, 2020

Ngayong Nobyembre 12 ay mayroong 36 na aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus. Makikita ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso sa mapang kasama sa stat report. Ang mapa ay gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force. Para sa ibang detalye, tingnan ang infographics ng UPD COVID-19 Task Force sa mga larawan sa ibaba.

Manatili tayong maging maingat upang tuloy-tuloy na maibaba ang bilang ng mga aktibong kaso. Huwag kaligtaang sumunod sa mga protokol pangkalusugan – magsuot ng face mask at face shield, ugaliing maghugas ng mga kamay at panatilihin ang physical distancing. Sa ating pagkakaisa, malulutas ang problema.