Notices

UPD-Bulletin-2020-10

Home COVID-19 Info  UPD Initiatives   Donate   Hotlines 
Bulletin Advisories   UP Memos   Learn Online   MECQ Guidelines 

UPD-Bulletin-2020-10

Minamahal naming Kasapi ng Komunidad ng UP Diliman:

Kinumpirma ng UPD COVID-19 Task Force na ngayong 29 Marso 2020, mayroong dalawang PUI at pitong PUM sa Barangay UP Campus.

Mag-antabay sa mga susunod na balita ukol dito. Samantala, sundin lamang ang mga patnubay ukol sa kalinisan at social distancing habang patuloy nating nilalabanan ang COVID-19.

Manatiling ligtas ang lahat. KapitDiliman!