Notices

UPD-Bulletin-2020-14

Home COVID-19 Info  UPD Initiatives   Donate   Hotlines 
Bulletin Advisories   UP Memos   Learn Online   MECQ Guidelines 

 

UPD-Bulletin-2020-14

Minamahal na Kasapi ng Komunidad ng UP Diliman,

Ang UP Diliman COVID-19 Task Force ay kasalukuyang tinitingnan ang isang pinaghihinalaang kaso ng COVID-19 at 18 posibleng kaso na minomonitor sa Barangay UP Campus.

Makakaasa kayo na sila ay mahigpit na minomonitor at maayos na ibinukod.

Maglalabas din kami ng mga balita ukol dito.

Muli, hinihiling namin sa lahat na sundin ang social distancing, wastong kalinisan, at iwasan ang mga hindi kinakailangang pagbiyahe.

Magtulungan tayong pabagalin ang paglaganap ng COVID-19 habang wala pang lunas.