Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (October 28, 2021)

Ngayong Oktubre 28, mayroong 15 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Higit pa nating paigtingin ang pagsunod sa mga pangkalusugang protokol upang tuloy-tuloy na malabanan ang paglaganap ng COVID-19 sa ating komunidad. Makipag-ugnayan din sa inyong lokal na pamahalaan hinggil sa pagpapabakuna.