Notices

UPD-Bulletin-2020-7

Home COVID-19 Info  UPD Initiatives   Donate   Hotlines 
Bulletin Advisories   UP Memos   Learn Online   MECQ Guidelines 

UPD-Bulletin-2020-7

Minamahal naming Kasapi ng Komunidad ng UP Diliman.

Ikinalulungkot naming ipaalam sa inyo na si Dr. Aileen S.P. Baviera, propesor at dating dekana ng UP Asian Center at isa sa mga nangungunang sinolohista (dalubhasa sa Araling Tsino) sa bansa, ay pumanaw ngayong araw, Marso 21, 2020, 3:55 n.u., sa San Lazaro Hospital dahil sa malubhang pneumonia sanhi ng COVID-19.

Ipinaaabot namin ang aming dasal at pakikiramay sa pamilya ni Dekana Baviera.