Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report

Sa kasalukuyan, mayroon na lamang 64 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus. Para sa ibang detalye, tingnan ang ulat ng UP Diliman COVID-19 Task Force dito.

Patuloy po tayong sumunod sa mga protokol pangkalusugan – magsuot ng face mask at face shield, maghugas ng kamay at panatilihin ang physical distancing.