Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report as of October 29, 2020

Mayroong 59 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Oktubre 29. Makikita ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso sa mapang kasama sa stat report. Ang mapa ay gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Manatili tayong maging maingat upang patuloy na maibaba ang bilang ng mga aktibong kaso. Huwag kaligtaang sumunod sa mga protokol pangkalusugan – magsuot ng face mask at face shield, maglinis ng kamay at panatilihin ang physical distancing. Sa ating pagkakaisa, malulutas ang problema.