Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report as December 3, 2020

Mayroong 33 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Disyembre 3. Makikita ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso sa mapang kasama sa stat report. Ang mapa ay gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Ibayong pag-iingat pa rin ang kinakailangan upang tuloy-tuloy na maibaba ang bilang ng mga aktibong kaso. Huwag kaligtaang sumunod sa mga protokol pangkalusugan – magsuot ng face mask at face shield, ugaliing maghugas ng mga kamay at panatilihin ang physical distancing. Sa ating pagkakaisa, malulutas ang problema.