Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (September 2, 2021)

Ngayong Setyembre 2, mayroong 83 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Ang bilang ng aktibong kaso ngayong linggo ay higit na mataas kumpara sa 56 noong nakaraang linggo. Patuloy na hinihikayat ang lahat na sundin ang mga pangkalusugang protokol at magpabakuna upang magkaroon ng dagdag na proteksyon laban sa COVID-19. Makipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan hinggil sa pagpapabakuna. Tiyakin din nating kumukuha tayo ng impormasyon mula lamang sa mga eksperto.