Notices

UPD-Bulletin-2020-1

Home COVID-19 Info  UPD Initiatives   Donate   Hotlines 
Bulletin Advisories   UP Memos   Learn Online   MECQ Guidelines 

UPD-Bulletin-2020-1

Ngayong, 3 n.h., Marso 15, 2020, ang UP Diliman ay nananatiling ligtas sa COVID-19.

Ang resulta ng pagsusuri sa dalawa sa tatlong napabalitang Person Under Investigation (PUI) sa UP Diliman ay negatibo sa COVID-19. Hinihintay pa ang resulta ng pagsusuri para sa nalalabing PUI.

Ngunit, nakatanggap rin kami ng impormasyon na may isang kasapi ng fakulti na dumating mula sa biyahe ay nagpositibo sa COVID-19. Ngunit, ang nabanggit na fakulti ay agarang nagself-quarantine bago dumiretso patungong ospital upang magpasuri, at walang nakasalamuhang sino man sa UP Diliman.

Inilabas namin ang bulletin na ito upang pabulaanan ang mga balitang kumakalat sa social media tungkol sa mga kaso ng COVID-19 sa UP Diliman. Binibigyang-diin namin na ang UP Diliman ay nananatiling ligtas sa COVID-19.

Hinihikayat namin ang buong komunidad na maging maingat at ugaliing gawin ang social distancing at iba pang hakbang para masiguro ang kaligtasan.