Notices

UPD Bulletin 2020-5

Home COVID-19 Info  UPD Initiatives   Donate   Hotlines 
Bulletin Advisories   UP Memos   Learn Online   MECQ Guidelines 

UPD Bulletin 2020-5

Minamahal naming Kasapi ng Komunidad ng UP Diliman,

Dahilan sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine sang-ayon sa kautusan ng pambansang pamahalaan, sinususpinde ang lahat ng klase kabilang ang alternative modes of learning mula Marso 17, 2020 hanggang Abril 14, 2020.

Sa ngayon, ang trabaho sa UP Diliman maliban sa mga mahahalagang opisina ay magpapatupad ng “work from home arrangement” o pagtatrabaho habang nasa tahanan. Ang mahahalagang opisinang ito ay maglilingkod bilang skeleton workforce.

Ngayon ang panahon upang ituon natin ang ating mga pagsisikap sa kung ano ang lubhang mahalaga, at iyon ay ang kapakanan ng lahat, ng ating pamilya, ng ating komunidad.

Manatiling ligtas at panatilihing ligtas ang bawat isa.