Notices

Emergency number during UPHS temporary closure

UPD-Announcement-2020-s.8

Habang nakasara ang UP Health Service (UPHS), pinapayuhan ang komunidad ng UP Diliman na kung may emergency at/o kailangan ng BHERT ambulance, tumawag po sa Brgy. UP Campus, 8426-9779.

Ang Barangay Hall ng Brgy. UP Campus ay matatagpuan sa CP Garcia Ave., malapit sa CV Francisco St. at Balay Tsanselor.

Mananatiling nakasara ang UPHS hanggang Hul. 14, Martes. Salamat po.