Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (August 5, 2021)

Ngayong Agosto 5, mayroong 41 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Mahigpit pa ring ipinapaalala sa lahat na ang lubos na pag-iingat ay kailangan upang maibaba ang bilang ng mga aktibong kaso sa ating komunidad. Patuloy ang ating laban kontra COVID-19. Nakaamba pa rin ang panganib na dulot ng sakit na ito.

Para sa ating kaligtasan, panatilihing nakataas ang ating mga depensa sa lahat ng oras. Huwag kaligtaang sundin ang mga pangkalusugang protokol — magsuot ng face mask at face shield, ugaliing maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig o gumamit ng alkohol o hand sanitizer, at panatilihin ang physical distancing nang hindi bababa sa dalawang metro. Iwasan muna ang pag-uumpukan o gathering. Manatili sa tahanan at lumabas lamang kung talagang kinakailangan.

Hinihikayat ang lahat na magpabakuna upang magkaroon ng dagdag na proteksyon laban sa COVID-19. Tiyakin din nating tayo ay kumukuha ng impormasyon mula lamang sa mga eksperto.

Protektahan natin ang ating mga sarili at mga mahal sa buhay.

Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapagtatagumpayan natin ang laban kontra COVID-19.