Notices

UPD Bulletin 2020-3

Home COVID-19 Info  UPD Initiatives   Donate   Hotlines 
Bulletin Advisories   UP Memos   Learn Online   MECQ Guidelines 

UPD Bulletin 2020-3

Minamahal naming Kasapi ng Komunidad ng UP Diliman,

Ngayong 10 n.u., Marso 16, 2020, naglabas na ng mga resulta ng mga pagsusuri ang Research Institute for Tropical Medicine tungkol sa tatlong PUIs, at lahat sila ay negatibo sa COVID-19.

Sa puntong ito, tulungan natin ang UP Health Service na panatilihing ligtas sa COVID-19 ang UP Diliman sa pamamagitan ng inyong mga donasyon tulad ng disposable surgical gloves, disposable face masks, surgical gowns at 70% alcohol.

Muli, magtulong-tulong tayo para ang UP Diliman ay manatiling ligtas sa COVID-19.