Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (September 9, 2021)

Mayroong 91 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Setyembre 9. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Tumaas ang bilang ng aktibong kaso ngayong linggo mula sa 83 noong nakaraan. Patuloy pa ring hinihikayat ang lahat na mag-ingat. Makipag-ugnayan din sa inyong lokal na pamahalaan hinggil sa pagpapabakuna. Tiyakin ding kumukuha tayo ng impormasyon mula lamang sa mga eksperto.