Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (November 4, 2021)

Mayroong 18 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Nobyembre 4. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Laging tandaan ang mga paalala ng mga eksperto at ipagpatuloy ang puspusang pagsunod sa mga pangkalusugang protokol upang maprotektahan ang ating mga sarili laban sa panganib na dulot ng COVID-19. Makipag-ugnayan din sa inyong lokal na pamahalaan hinggil sa pagpapabakuna.