Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (November 18, 2021)

Mayroong anim na aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Nobyembre 18. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Pinapaalalahanan ang lahat na tuloy pa rin ang laban kontra sa COVID-19, kaya laging sundin ang mga pangkalusugang protokol. Makipag-ugnayan din sa inyong lokal na pamahalaan hinggil sa pagpapabakuna.