Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (November 11, 2021)

Ngayong Nobyembre 11, mayroong 10 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Upang ang bilang ng mga kaso ay patuloy na bumaba, mariing ipinapaalala sa lahat na patuloy na sundin ang mga pangunahing pangkalusugang protokol. Mahigpit ding inirerekomenda ang pagpapabakuna bilang dagdag na proteksyon laban sa peligrong dulot ng COVID-19.