Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (May 5, 2022)

Ngayong Mayo 5, mayroong dalawang aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus batay sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Patuloy na sundin ang mga pangkalusugang protokol tulad ng pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng mga kamay, at pagpapanatili ng physical distancing, lalo na sa darating na eleksyon. Kung may nararamdamang sintomas ay agad mag-isolate at sundin ang payo ng mga eksperto hinggil pangangasiwa sa mga sintomas ng COVID-19. Sa mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna bilang dagdag na proteksyon laban sa COVID-19.