Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (26 May 2022)

Mayroong 25 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Mayo 26. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Mariing ipinapaalala sa lahat na pangalagaan ang ating mga sarili at patuloy na sundin ang mga pangunahing pangkalusugang protokol. Sa mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan lamang sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna bilang dagdag na proteksyon laban sa peligrong dulot ng COVID-19.