Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (May 19, 2022)

Ngayong Mayo 19, mayroong limang aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus batay sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Patuloy na mag-ingat at sumunod sa mga pangkalusugang protokol upang protektahan ang ating mga sarili laban sa COVID-19. Hinihikayat ang mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng booster shot laban sa COVID-19 na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna.