Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (May 12, 2022)

Mayroong dalawang aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Mayo 12 batay sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Huwag nating kaligtaang sundin ang mga pangkalusugang protokol tulad ng pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng mga kamay, at pagpapanatili ng physical distancing. Sa mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna bilang dagdag na proteksyon laban sa COVID-19.