Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (March 3, 2022)

Walang naitalang aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Marso 3 batay sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Patuloy na sundin ang mga pangkalusugang protokol at kumuha lamang ng wastong impormasyon mula sa mga eksperto. Sa mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna bilang dagdag na proteksyon laban sa COVID-19.