Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (March 17, 2022)

Mayroong tatlong aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Marso 17. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Hinihikayat ang lahat na doblehin ang pag-iingat at patuloy na sundin ang mga pangkalusugang protokol. Kumuha lamang ng mga wastong impormasyon mula sa mga eksperto. Sa mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna bilang dagdag na proteksyon laban sa COVID-19.