Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (March 10, 2022)

Ngayong Marso 10, mayroong isang aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus batay sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Ang laban kontra COVID-19 ay nagpapatuloy kaya’t huwag kaligtaang sumunod pa rin sa mga pangkalusugang protokol. Makinig lamang sa mga eksperto hinggil sa mga wastong impormasyon. Sa mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna bilang dagdag na proteksyon laban sa COVID-19.