Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (9 June 2022)

Mayroong isang aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Hunyo 9 batay sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Upang mapagtagumpayan natin ang laban kontra COVID-19, huwag kaligtaang sundin ang mga pangkalusugang protokol. Agad ding mag-isolate kung may nararamdamang sintomas. Sa mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna.