Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (16 June 2022)

Ngayong Hunyo 16, mayroong dalawang aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus batay sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Ipinapaalala sa lahat na doblehin natin ang pag-iingat at sundin ang mga pangkalusugang protokol tulad ng pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay, at pagpapanatili ng physical distancing. Agad ding mag-isolate kung may nararamdamang sintomas. Sa mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna.