Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (30 June 2022)

Ngayong Hunyo 30, mayroong 10 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus batay sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Ipinapaalala sa lahat na ang laban kontra COVID-19 at sa ibang variants nito ay hindi pa tapos. Panatilihin nating nakataas ang ating mga depensa at patuloy na sundin ang mga pangunahing pangkalusugang protokol. Sa mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan lamang sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna bilang dagdag na proteksyon laban sa peligrong dulot ng COVID-19.