Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (23 June 2022)

Mayroong limang aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Hunyo 23 batay sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Hinihikayat ang lahat na mag-ingat at patuloy na sundin ang mga pangkalusugang protokol. Sa mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna bilang dagdag na proteksyon laban sa COVID-19.