Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (2 June 2022)

Ngayong Hunyo 2, mayroong tatlong aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus batay sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Patuloy nating sundin ang mga pangkalusugang protokol upang maging ligtas sa COVID-19. Kung may nararamdamang sintomas, agad na mag-isolate. Sundin lamang ang payo ng mga eksperto hinggil pangangasiwa sa mga sintomas ng COVID-19 habang naka-isolate sa bahay. Sa mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna.