Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (7 July 2022)

Mayroong 13 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Hulyo 7 batay sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Huwag nating ibababa ang ating mga depensa sa lahat ng oras. Mahigpit pa ring sundin ang mga pangkalusugang protokol – magsuot ng face mask, ugaliing maghugas ng mga kamay, at panatilihin ang physical distancing. Sa mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan lamang sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna bilang dagdag na proteksyon laban sa peligrong dulot ng COVID-19.