Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (21 July 2022)

Mayroong 10 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Hulyo 21 batay sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Panatilihing nakataas ang ating mga depensa sa lahat ng oras at sundin ang mga pangkalusugang protokol tulad ng pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng mga kamay, at pagpapanatili ng physical distancing. Sa mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan lamang sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna bilang dagdag na proteksyon laban sa peligrong dulot ng COVID-19.