Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (January 6, 2022)

Mayroong 81 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Sa muling pagtaas ng bilang ng mga aktibong kaso sa ating komunidad mula sa apat noong nakaraan, mahigpit na ipinapaalala sa lahat na sundin ang mga pangkalusugang protokol tulad ng pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng mga kamay, at pagpapanatili ng social distancing upang maging ligtas mula sa COVID-19. Para naman sa lahat ng mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaaring tumanggap ng booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna.