Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (January 13, 2022)

Ngayong Enero 13, mayroong 335 aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Lubhang tumaas ang bilang ng mga aktibong kaso sa ating komunidad mula sa 81 noong nakaraan. Muling ipinapaalala sa lahat na itaas ang ating depensa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pangkalusugang protokol. Limitahan din ang pagtitipon-tipon upang maiwasan ang paglaganap ng COVID-19. Sa lahat ng mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna.