Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (February 10, 2022)

Ngayong Pebrero 10, mayroong anim na aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Panatilihin nating nakataas ang ating mga depensa at mahigpit na sundin ang mga pangkalusugang protokol upang maging ligtas sa COVID-19. Kung may nararamdamang sintomas, agad na mag-isolate. Sundin lamang ang payo ng mga eksperto hinggil pangangasiwa sa mga sintomas ng COVID-19 habang naka-isolate sa bahay. Sa mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna.