Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (December 30, 2021)

Ngayong Disyembre 30, mayroong naitalang apat na aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Sa mga gaganaping pagdiriwang sa pagsalubong sa 2022, pag-ibayuhin ang pagsunod sa mga pangkalusugang protokol upang maging ligtas mula sa COVID-19. Pinapayuhan din ang lahat ng mga hindi pa nababakunahan at ang mga maaari ng tumanggap ng booster shot laban sa COVID-19 na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna.