Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (December 2, 2021)

Mayroong limang aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Disyembre 2. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Maigting na ipinapaalala sa lahat na nakaamba pa rin ang panganib na dulot ng COVID-19. Panatilihing nakataas ang ating mga depensa sa lahat ng oras at pangalagaan ang ating kalusugan. Patuloy ring sundin ang mga pangkalusugang protokol at makipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan hinggil sa pagpapabakuna.